Podívejte se na náš bohatý výběr skladových látek LÁTKOVNA MODESTIA. K předobjednání digitálního tisku lze využít náš Facebook.

Vyberte si svou velikost oblečení:

Zásady

ZÁSADY  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MODESTIA, s.r.o. se sídlem Praha 7 Holešovice, Přístavní 1347, PSČ 17000 identifikační číslo: 25062191 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46292 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: MODESTIA, s.r.o., Přístavní 1347, Praha 7, 17000
email: modestia@modestia.cz
telefon: +420 602 181 814

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Osobní údaje a jejich zpracování

2.1. Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů.

a) Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které potřebujeme v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, platební údaje, e-mailovou adresu a telefonický kontakt, IČ a DIČ je-li odběratelem podnikatelský subjekt, adresa sídla nebo místa podnikání, identifikační údaje zástupce nebo jiné kontaktní osoby. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.

c) Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání, stejně jako vyrozumění, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí na Vámi vybraném místě. Telefonický kontakt je využíván výhradně k bližší specifikaci objednávky nebo k urychlenému vyřízení.

d) Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro marketingové účely. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, platforma pro odesílání newsletteru, údaje potřebné k vyřízení Vaší objednávky nebo zaslání newsletteru v rámci oprávněného zájmu správce. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů výše uvedených. Aktuální seznam poskytovatelů služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů : Česká pošta, s.p. , PPL CZ s.r.o., SmartSelling a.s., Google Inc., Seonet Multimedia, s.r.o. , Seznam.cz, Facebook Inc.

e) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

2.2. Formulářové údaje

Na našich webových stránkách můžete využít kontaktní formulář, kde uvedete své údaje, vaše sdělení, případně dotaz. Osobní údaje ve formulářových polích slouží výhradně k naší reakci nebo odpověď na vaše sdělení či dotaz. Tyto údaje již dále nezpracováváme.

2.3. Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

a) Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení v rámci oprávněného zájmu správce.
b) Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru odhlásit. Odhlášení z odběru newsletteru  můžete  provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru nebo zasláním žádosti o výmaz Vašich osobních údajů na modestia@modestia.cz.

c) V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

2.4. Cookies

Při procházení našich webových stránek používáme cookies. Účelem zpracování v případě cookies je zajištění funkčnosti webu a analýza návštěvnosti. Příjemcem cookies je vedle správce i společnost Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přízpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu můžeme nabídnout lepší služby. Nepoužíváme žádné nástroje k profilování našich zákazníků. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počitači zakázat.


3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů v datových úložištích a úložištích v listinné podobě proti ztrátě a zničení , proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Zejména ochranou přístupů oprávněných osob zabezpečených heslem, antivirovým programem s aktualizacemi, určením pověřených osob.

3.2. Doba  uchovávání

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu 10 let od uplynutí záruční doby na zboží. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, daňovými a účetními předpisy. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

3.3.   Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat omezení osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

Nejnovější produkty

Akce a výprodeje

29.06. 2022
Zavření prodejny a výdeje internetových objednávek 4. - 8.7..2022

Ve dnech 4. - 8.7. 2022 bude firemní prodejna v Praze - Holešovicích z technických důvodů zavřená. Stejně tak i sklad k odesílání objednávek z eshopu. Všechny..

01.01. 2021
Navrhujeme a šijeme vlastní oblečení

Navrhujeme a šijeme vlastní oblečení podle nových trendů i osvědčených a oblíbených střihů. Některé se dokonce objevují v naší nabídce už od roku 1996 pro..

02.12. 2020
Kontakty : E - shop, maloobchod, velkoobchod

Naše výrobky si můžete zakoupit na tomto e-shopu nebo navštívit naši prodejnu v Praze 7 - Holešovicích na adrese Komunardů 34. Otevírací doba: Pondělí - Pátek -..

SEO optimalizace